Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2016

18:47

November 02 2016

12:59

October 25 2016

21:38

MINIVLOG 251016_02 / SNACKEN

October 24 2016

19:49

MINIVLOG 241016_2 / CHALLENGE ACCEPTED

Mijn uitdaging voor het volgende jaar.

October 06 2016

10:51
Play fullscreen

Nieuwe vlog! Over een uitgeprinte video?

September 28 2016

20:06

LONG TIME NO SEE

Hi. Sorry. Ik was lang weg van deze site. Niet dat je het gemist hebt, want de bezoekersaantallen van dit blogje schieten nou ook weer niet het dak door. Alhoewel.. dat weet ik dus niet zeker, want ik hou het nergens bij.

Hoe dan ook - ik wil mijn blogleven beteren. De komende maanden lees je hier dus meer blogs.. ga ik meer dingen tumblren (wat dat anno 2016 dan ook nog inhoudt) en probeer ik meer stukjes te schrijven. 

In de tussentijd ben ik op veel plekken te vinden, hoor. Je vind mij op Snapchat tegenwoordig. Username: luukikink. Lelijkste app ever, maar ze komen binnenkort met een nieuwe bril en die wil ik hebben. Verder doe ik nog steeds aan Instagram en Twitter en vanaf 1 oktober maak ik weer nieuwe vlogs en video’s voor mijn Youtube-kanaal.

July 09 2016

12:47

Vakantie!

Jo! Misschien heb je het al gemerkt: er zijn al een tijdje geen vlogs meer verschenen. Niet wanhopen hoor; vanaf augustus ga ik weer dagelijks nieuwe video’s maken! Mis het niet!

April 30 2016

11:50

De vlog van 29 april 2016! Neem snel een abonnement!

April 16 2016

07:19

April 14 2016

11:36

Ik ben inmiddels al bij vlog nummer 40 aanbeland! Deze keer met een gastrol voor Jan Smit!

March 12 2016

08:03

Hee, hallo! Kijk je al naar mijn vlog? Ik post deze maand (maart) elke doordeweekse dag een nieuwe video!

February 29 2016

08:11

February 21 2016

13:32

February 07 2016

12:46

February 01 2016

11:24

January 30 2016

10:33
4863 84de 390

Flu

January 24 2016

11:55
4906 bd33 390

Nederland / The Netherlands. January 2016.

January 05 2016

15:46

Vlog #0001

January 01 2016

08:47
08:46
4944 e378 390

2016!

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl